ZARZĄDZENIE METROPOOLITY PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEGO I WŁADYKI WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA TERYTORIUM POLSKI

Otwórz treść zarządzenia w formie pliku PDF: link do zarządzenia