Szczedryj Weczir w Zielonej Górze

Wspólna parafialna wieczerza w przeddzień święta Jordanu – Szczedryj Weczir, to już wieloletnia tradycja w greckokatolickiej parafii w Zielonej Górze. Nie inaczej było i w tym roku. Najpierw wszyscy zebrali się w cerkwi, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie – Poweczerie Wełyke. Dalsza cęść wieczoru odbywała się w parafialnej świetlicy w podziemiach cerkwi. Po modlitwie i odczytaniu Ewangelii był czas na dzielenie się prosforą i życzenia. Panie z Sestryctwa im. św. Olgi przygotowały odpowiednie potrawy zkutią barszczem i pierogami. W dalszej części dzieci wystąpiły z wertepem, który został nagrodzony owacyjnymi oklaskami. Potem był czas na wspólne kolędowanie ponad setki zebranych. 
red.par.