Proboszczowie

ks. Michał Pasławski
od 1956 r. do 1961 r.
ks. Grzegorz Fedoryszak
od 1962 r. do 1967 r.
ks. Piotr Maziar
od 1968 r. do 1970 r.
ks. Jarosław Wodonos
od 1970 r. do 1977 r.
ks. Andrzej Rożak
od 1977 r. do 1989 r.
ks. Mitrat Julian Hojniak
od 1989 r.