Proboszczowie

proboszczowie_01

ks. Michał Pasławski

od 1956 r. do 1961 r.
proboszczowie_02

ks. Grzegorz Fedoryszak

od 1962 r. do 1967 r.
proboszczowie_03

ks. Piotr Maziar

od 1968 r. do 1970 r.
proboszczowie_04

ks. Jarosław Wodonos

od 1970 r. do 1977 r.
proboszczowie_05

ks. Andrzej Rożak

od 1977 r. do 1989 r.