Ostatnie wydarzenia w zielonogórskiej parafii

Jak co roku, ważnym parafialnym wydarzeniem było przystąpienie grupy dzieci ( dwoje z Zielonej Góry i dwoje z Nowogrodu) do Pierwszej Spowiedzi i Uroczystej Komunii Świętej. Dzięki temu powiększyły się też ministranckie drużyny w obu parafiach, bo zgodnie ze zwyczajem chłopcy rozpoczynają służbę przy ołtarzu po pierwszym pełnym uczestnictwie w Liturgii.

Drugim wydarzeniem było świętowanie pamiątki Zesłania Ducha Św., które zostało wzbogacone poprzez pierwsze użycie nowego zielonego ornatu – fełonu. Jego historia jest dosyć oryginalna. Pewna parafianka złożyła datek, który przeznaczono na zakup nowego ornatu. Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej proboszcz parafii zakupił w Jerozolimie materiał, a członkini działającego przy parafii Sestryctwa św. Olgi , uszyła ten ornat.

Trzecim wydarzeniem było tradycyjne zakończenie roku szkolnego w międzyszkolnych punktach nauczania religii i języka ukraińskiego w Zielonej Górze i Nowogrodzie. Dzieci miały możliwość wyspowiadania się, a potem uczestniczyły w dziękczynnej Liturgii. Następnie w świetlicy pod cerkwią odbyło się rozdanie świadectw i słodki poczęstunek.

Redpar