Freski

Zamysł przyozdobienia cerkwi freskami zrodził się już w chwili zakończenia budowy świątyni w 2008 roku. Jednak realizacja tego planu nastąpiła kilka lat później. Najpierw spośród kilku propozycji wybrano wykonawcę fresków. Tym wykonawcą została pani Małgorzata Waszkiewicz, która pochodzi z Podlasia i jak samo mówi o sobie, tworzy ikony na krańcu świata.
Plan zakresu prac został przygotowany przez proboszcza ks. Mitrata Juliana Hojniaka, a pani Małgorzata wykonała pomiary i projekt. Prace nad wykonaniem fresków podzielono na dwa etapy. Pierwsza część została wykonana we wrześniu 2013. Na centralnej ścianie pojawiła sie scena Eucharystii, ponad nią ikona Matki Bożej Pokrowy (Opiekunki). Poniżej po obu stronach ołtarza znalazły się dwie postacie twórców liturgii bizantyjskiej – św. Bazyli Wielki i św. Jan Chryzostom. Poświecenie malowideł odbyło się podczas parafialnego odpustu w październiku 2013r.​

Dokończenie realizacji prac przy freskach nastąpiło rok później. Powstały wówczas trzy ikony, dwie na bocznych ścianach cerkwi i jedna na suficie. Po lewej stronie pojawiła się ikona Ukrzyżowania, a naprzeciwko niej – ikona Zmartwychwstania. Na suficie zaś góruje ikona Chrystusa Pantokratora. Wykonanie tych fresków zajęło pani Małgorzacie niecały miesiąc intensywnej pracy. Poświęcenie nowych fresków miało miejsce podczas parafialnego odpustu w październiku 2014. Freski te nie pojawiły się w naszej cerkwi przypadkowo, mają przede wszystkim głosić chwałę Bożą i przypominać najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary. Malowidła te wzbogacają też przeżywanie liturgii przez wiernych i są ozdobą wnętrza naszej świątyni.