BRAMA MIŁOSIERDZIA W ZIELONEJ GÓRZE

Niedziela 13 grudnia, miała w zielonogórskiej cerkwi specjalną oprawę. Było to związane z otwarciem Bramy Miłosierdzia. Obrzęd otwarcia rozpoczął się specjalnym nabożeństwem na placu przed cerkwią. Temu nabożeństwu towarzyszyła kopia jarosławskiej ikony Drzwi Miłosierdzia, a później została złożona na specjalnym miejscu wewnątrz cerkwi.

Na zakończenie Liturgii została poświęcona woda, którą pokropiono zebranych wiernych, żeby wzmocnić ich na czas przeżywania Jubileuszu Miłosierdzia.

Wierni zostali też pouczeni o duchowych korzyściach, związanych z przekraczaniem Bramy Miłosierdzia, kiedy to można wymodlić łaski dla siebie, albo dla innych wybranych osób. Niech ten czas Jubileuszu Miłosierdzia będzie błogosławiony i niech przyniesie wszystkim nam wiele dobra.

                                                                                                      Red.par.