Świąteczny czas w zielonogórskiej parafii

Po radosnym świętowaniu Bożego Narodzenia nadszedł czas na potrójne święto: pamiątkę obrzezania i nadania imienia Jezus, św. Bazylego Wielkiego i za juliańskim kalendarzem Nowy Rok. W tym roku ten świąteczny dzień wzbogacił koncert kolęd w wykonaniu chóru „Dżereło” z Iwano – Frankiwska. Chórzyści wzięli też udział w niedzielnej Liturgii.

Od lat w Zielonej Górze jest kultywowany zwyczaj organizowania w przeddzień Jordanu na Szczedryj Weczir, wspólnej, parafialnej wieczerzy. Przygotowaniami kierują panie z Sestryctwa św. Olgi, jakie prężnie działa przy parafii. W tym roku zebrało się w sali pod cerkwią ponad sto osób. Ważnym wydarzeniem podczas tego spotkania było przedstawienie wertepu w którym grały dzieci z punktów nauczania religii w Zielonej Górze i Nowogrodzie Bobrzańskim. Całość dopełniło wspólne, długie kolędowanie.

Red par.