СВ. ВМЧ. ДИМИТРІЯ – МОЛИТВА ЗА ПОМЕРШИХ

8 листопада, припадає свято Вмч. Димитрія. Того дня в церквах молимося за наших померших. В тому році св. Димитрія припадає в неділю, тому в зеленогірській церкві, моління за померших перенесемо на суботу 7 листопада на годину 12.00.

Імена померших з жертвою, можна принести фізично до церкві, або вложити до поштової скринки при парафіяльному домі. Можна також переслати за посередництвом парафіяльної сторінки, або на адресу: jhojniak@wroc-gda.opoka.org.pl Пожертви можна вплатити на рахунок парафії:

Parafia Greckokatolicka: 92 1020 5402 0000 0202 0115 2800

Tytuł: Zaduszki

В суботу 7 листопада, можна долучитися домолитви за померших за посередництвом трансмісії на парафіяльній сторінці – Transmisja na żywo – о годині 12.00.

*******************************************************************

8 listopada przypada święto Męczennika Dymitra. Tego dnia modlimy się w cerkwiach za naszych zmarłych. W tym roku to święto przypada w niedzielę, dlatego modlitwy za zmarłych przenosimy na sobotę 7 listopada na godz. 12.00.

Imiona zmarłych z ofiarą, można przynieść fizycznie do cerkwi, albo wrzucić do skrzynki pocztowej przy plebani. Można też przesłac za pośrednictwem parafialnej strony internetowej, albo na adres: jhojniak@wroc-gda.opoka.org.pl

Ofiary można wpłacić na konto parafii:

Parafia Greckokatolicka: 92 1020 5402 0000 0202 0115 2800

Tytuł: Zaduszki

W sobotę 7 listopada, można będzie przyłączyć się do modlitwy za zmarłych, za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie parafii – Transmisja na żywo – o godz. 12.00