ЗАУПОКІЙНІ СУБОТИ

ЗАУПОКІЙНІ  СУБОТИ

В Великому Пості припадають три заупокійні суботи. В тому році то є: 27.ІІІ., 3.ІV., 10.ІV.
На ті дні, можна замовити спільні намірення за померших.

Картки з іменами померших і датою Служби Божої, можна принести до церкви, або зложити до поштової скринки. Можна також переслати інтернетом, а жертви передати на парафіяльне конто з дописком – INTENCJA.

WIELKOPOSTNE  MODLITWY  ZA  ZMARŁYCH

W czasie Wielkiego Postu przypadają soboty wspominania naszych bliskich zmarłych. W tym roku przypadają one: 27.III.; 3.IV.; 10.IV.. Na te dni można zamówić wspólne intencje za zmarłych.

Kartki z imionami i datą Służby Bożej, można przynieść do cerkwi, albo włożyć do skrzynki pocztowej. Można też przesłać internetowo, a ofiary wysłać na parafialne konto z dopiskiem – INTENCJA